Kwaliteit

We zijn trots op de kwaliteit die Destion biedt. En dat mag ook: Onze woningen zijn goed: ze zijn betaalbaar, hebben een veilige omgeving, zijn goed geïsoleerd en zijn duurzaam qua uiterlijk en uitstraling.

Blijven streven naar betere dienstverlening

Wij vinden dat niet alleen, uit verschillende soorten metingen (verplichte en niet verplichte) blijkt steeds weer dat we als woningcorporatie het goed doen. Dat wordt dan gevraagd aan huurders, zorgpartijen, gemeenten, overheid en accountants. Op allerlei fronten is er hoge waardering voor de werkwijze van Destion in de dienstverlening en bedrijfslasten. Dat betekent niet dat het niet beter kan. Nee, integendeel. We moeten alert blijven en goed naar de klant blijven luisteren. En natuurlijk zijn er ook woningen en wijken waar we extra aandacht aan moeten schenken. We blijven dus niet stilzitten.

Recht op individuele woonbeleving

De huurder heeft recht op een individuele woonbeleving. Huurders zijn aangewezen op ons, op onze woningen. Wij zorgen er graag voor dat deze basis goed is door goede isolatie, een veilige omgeving en met comfort voor de bewoner. 

We luisteren goed naar onze woningzoekenden en huurders en kijken daarbij ook naar de lange termijn.