Woning opleveren

De huurovereenkomst is opgezegd en het tijdstip breekt aan om de woning op te leveren aan Destion of de volgende huurder. Hieronder vind u meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Wat gebeurt er bij een oplevering?

Destion maakt een afspraak met u voor de sleuteloverdracht en de oplevering van de woning. Deze vindt plaats in de woning. De vertrekkende huurder is ook aanwezig om de woning op te leveren en eventuele overnames aan u over te dragen. Dan lopen we samen door de woning zodat we zeker weten dat de afspraken goed gemaakt zijn. Daarna vertrekt de vertrekkende huurder. 

De staat van de woning wordt vastgelegd met foto’s. De bouwkundig mutatiecoördinator maakt met u afspraken over werkzaamheden die Destion nog uit gaat voeren, als dit nodig is. U kunt overigens ook nog later, als u al in de nieuwe woning woont, reparatieverzoeken aan ons doorgeven.

Op het eindcontroleformulier worden de volgende zaken vastgelegd: 

  • de werkzaamheden die Destion nog uitvoert
  • de meterstanden van gas, water en elektra


Als u akkoord gaat dan ondertekent u het formulier en ontvangt u de sleutels. Een kopie van het eindcontroleformulier sturen we met de post naar u toe. De foto’s die gemaakt zijn tijdens de rondgang worden verwerkt in een mutatierapportage. Deze krijgt u in tweevoud per post toegestuurd. Wij vragen u één exemplaar te ondertekenen en met de retourenvelop terug te sturen. Het andere kunt u zelf bewaren.


Wat er verder komt kijken bij de oplevering

  • Tekenen huurovereenkomst.  Na de controle van de woning wordt de huurovereenkomst getekend. Hiervan heeft u al een exemplaar ontvangen om vooraf door te lezen. U tekent de huurovereenkomst op afspraak enkele dagen na de sleuteloverdracht op kantoor. Op verzoek is het ook mogelijk om de huurovereenkomst direct na de sleuteloverdracht in de woning te tekenen.
  • Ondertekenen machtiging voor de huurbetaling.  De mutatiemedewerker vraagt u de machtiging voor de maandelijkse huurbetaling te tekenen. Dat is niet verplicht, maar wel het makkelijkst.
  • Overdracht sleutels. U krijg de sleutels van uw woning. Onze timmerman maakt op korte termijn een afspraak met u om de cilinders te wisselen. U krijgt dan nieuwe sloten met de bijbehorende sleutels. De cilinders van de buitendeuren zijn meestal gelijksluitend. Dat betekent dat u voor alle afsluitbare buitendeuren dezelfde sleutel gebruikt. Ook onze installateur maakt met u een afspraak voor controle van de installatie in de woning.
  • U krijgt een woonmapje met informatie.