Huurdersraad

De Huurdersraad is samengesteld uit huurders uit de kernen waar Destion huurwoningen in bezit heeft. De raad behartigt de algemene belangen uit alle kernen.

Wat doet de Huurdersraad?

De leden van de Huurdersraad, komen op voor de belangen van de huurders van Destion. Zij denken mee en adviseren over onder andere het onderhoudsbeleid van woningen, de woonruimteverdeling, het huurprijsbeleid, mutatiebeleid en verkoop van woningen. Kortom: alles wat voor u als huurder belangrijk is.
In de statuten van Destion, de samenwerkingsovereenkomst met Destion en het reglement van de Huurdersraad is de inspraak van de huurders van Destion geregeld. Alle plannen en beleidsvoornemens van Destion, waarbij er direct belang voor de huurder is, worden met de Huurdersraad doorgesproken. Zo is de Huurdersraad elk jaar nauw betrokken bij de huurverhoging en de begroting. Ook de onderhoudsbegroting en nieuwbouwplannen zijn belangrijke agendapunten.


In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld of de Huurdersraad over een beleidsvoorstel om advies of om instemming wordt gevraagd. De directie van Destion laat de standpunten van de Huurdersraad zwaar meewegen bij haar beleidsvorming. Beide partijen streven naar goede kwaliteit en betaalbare woonruimte in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.


Meer informatie over de huurdersraad vindt u op de website:

https://www.huurdersraad-destion.nl/