16 sociale huurwoningen in Milsbeek erbij

Destion breidt in Milsbeek uit met 16 sociale huurwoningen

Onlangs tekende onze directeurbestuurder Wilbert Pothoff samen met Harold van Rooijen, directeur-bestuurder van Van de Klok en Heilijgers, de turnkey-realisatieovereenkomst voor 16 sociale huurwoningen in het nieuwbouwproject Vallei van Milsbèk.Links op foto Harold van Rooijen (Van de Klok) en rechts Wilbert Pothoff

Destion heeft samen met de Huurdersraad Destion, Stichting Mooiland en de huurdersvereniging Gennep de Prestatieafspraken met de gemeente Gennep 2023-2027 vastgelegd. Er is uitbreidingsbehoefte in de verschillende kernen van de gemeente. Gezamenlijk streven zij naar een hoger aandeel van minstens 30% sociale huur in de gemeente. Voor Milsbeek is de aankomende jaren een uitbreiding van 45 sociale huurwoningen gewenst.

Een druppel op de gloeiende plaat
“Wij zijn erg blij met de ondertekening en samenwerking met Van de Klok. Door deze handtekening te zetten, spelen wij in op de behoefte naar meer sociale huurwoningen in Milsbeek en kruipen we dichter naar de lokale 45 gewenste nieuwbouwwoningen. 16 woningen lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar als je kijkt naar onze huidige woningvoorraad, dan is dat toch een mooie een derde van het te behalen aantal”, aldus Wilbert.

Samenwerken loont
Harold van Rooijen vult aan: “Na gesprekken met de gemeente Gennep over nieuwbouwproject Vallei van Milsbèk kwam het gesprek al snel op de Prestatieafspraken waarin de uitbreidingsopgave van (sociale) huurwoningen in Milsbeek is vastgelegd. Als snel werden wij aangehaakt bij Destion wat ons tot een mooie en constructieve samenwerking heeft gebracht”. 

Woonprogramma
Destion neemt 7 levensloopbestendige rij- en hoekwoningen af. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor ouderen. Naast de woonkamer en keuken op de begane grond, zal hier ook een slaapkamer en badkamer gerealiseerd worden. De overige 9 woningen zijn gezinswoningen, met name geschikt voor jonge gezinnen.

Het totale project omvat 77 woningen waarvan 55 koop- en 22 huurwoningen. In dit plan zitten twee-onder-een-kapwoningen, levensloopbestendige (semi)bungalows, reguliere rij- en hoekwoningen en levensloopbestendige rij- en hoekwoningen. De resterende 6 huurwoningen zijn middenhuurwoningen en worden afgenomen door een particuliere belegger.

Duurzaamheidsstandaard ook voor Vallei van Milsbèk
Onze duurzaamheidsvisie kent een zogenaamde duurzaamheidsstandaard. Ieder project wordt vanaf nu met dezelfde minimale uitgangspunten ontwikkeld en bevat vijf pijlers. Het is een streven dat vaak scherper is dan de wettelijke eis en is onze basis om projecten aan te vliegen.


Voor Vallei van Milsbèk geldt dat alle woningen energieneutraal (ENG) en klimaatadaptief gerealiseerd worden. Maar wat betekent dit nu voor deze woningen?

  • Energieneutraal (ENG) > alle woningen zijn voorzien van een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen.
  • Natuurinclusief > de platte daken van alle grondgebonden woningen in dit project krijgen sedum/groendaken. De groene hofjes en nestelgelegenheden in de woninggevels bevorderen de biodiversiteit.
  • Klimaatadaptief > door de groendaken en de aan te leggen wadi’s ontstaat een natuurlijke wateropvang.