Overeenkomst getekend voor 50 sociale huurwoningen Molenhoek-Zuid

Destion tekent voor 50 sociale huurwoningen in Molenhoek-Zuid.

Op zijn laatste werkdag als directeur-bestuurder tekende Wilbert Pothoff samen met Maarten Geerts, projectontwikkelaar bij Van de Klok, voor de aankoop en realisatie van 50 sociale huurwoningen in het nieuwbouwplan Molenhoek-Zuid.  


Links op de foto Maarten Geerts (Van de Klok) en rechts Wilbert Pothoff

De woningen van Destion bestaan uit 20 levensloopbestendige appartementen en 15 kleinere startersappartementen. Van de 15 grondgebonden woningen zijn er 10 levensloopbestendig en 5 zijn gezinswoningen. Alle woningen worden in een cluster gerealiseerd, waarbij de woningen 'naar binnen zijn gericht', uitkijkend op de gemeenschappelijke binnentuin. Tevens is in het ontwerp een gemeenschappelijke woonkamer opgenomen met een terras aan de binnentuin.
Deze woningen vormen samen met overeenkomst met The Three Towers, voor 30 grondgebonden woningen, de eerste fase, ook bekend als de Entreezone.De nieuwe wijk Molenhoek-Zuid zal uiteindelijk uit ongeveer 250 woningen bestaan met een verschillend aanbod voor starters, doorstromers en senioren. Met de deelgebieden Dorps Wonen, Entreezone en Wonen aan de Maas, wordt gestreefd naar een energieneutrale en groene woonwijk. Naast de verschillende woningtypen krijgt groen een belangrijke plek.

Momenteel wordt asbest verwijderd, en binnenkort volgt de sloop van de opstallen en verwijdering van de verharding. De bouw staat gepland om te starten in het vierde kwartaal van dit jaar.