Prestatieafspraken 2024 - 2028 met gemeente Bergen getekend

Destion, Huurdersraad Destion en de gemeente Bergen zijn elkaars partner voor de ontwikkeling en het beheer van de sociale huursector in de gemeente Bergen. Daarom maken zij langjarige prestatieafspraken over de vormen van samenwerking bij de realisatie van deze maatschappelijke opgaven. Deze afspraken zijn gezamenlijk ondertekend op maandag 18 maart.

Van links naar rechts: Jos Koenen, Huurdersraad Destion, wethouder Claudia Ponjee, gemeente Bergen en Germa Knuver, directeur-bestuurder Destion.

De afspraken gaan over de samenwerking van partijen bij de realisatie van maatschappelijke opgaven. Zo werken ze samen aan ‘goed sociaal wonen in de gemeente Bergen’. Bovendien biedt het de kans om initiatieven van de gemeente, huurdersvertegenwoordiging en de corporatie op elkaar af te stemmen.


Woningvoorraad

Op 1 januari 2023 had Destion 1243 woningen in de gemeente Bergen. Destion wil het huidige aantal sociale huurwoningen in de gemeente Bergen uitbreiden. De benodigde woonbehoefte wordt steeds kwalitatief en kwantitatief gezamenlijk bepaald en aan de hand daarvan wordt een realisatiestrategie vastgesteld. Destion en de gemeente Bergen hebben gezamenlijk de woonbehoefte per kern bepaald. Zie de tabel hieronder:


Betaalbaarheid
Betaalbaar kunnen wonen, dat vinden partijen belangrijk. Destion en de gemeente sturen gezamenlijk op betaalbare woonlasten voor sociale huurders in Bergen. Wij hanteren een gematigd huurverhogingsbeleid, zorgen voor een betaalbaar aanbod en dragen primair zorg voor minimalisering van de woonlasten. De gemeente zet in op beperking van de woonlasten van huurders en stuurt op zo laag mogelijke gemeentelijke heffingen. De Huurdersraad heeft een belangrijke rol in het voorlichten van de achterban over energiebewust woongedrag.


Kwaliteit en duurzaamheid
Sinds 2020 heeft Destion een doorlopend project waarbij alle woningen die daarvoor geschikt zijn, gratis van 6 zonnepanelen worden voorzien. Vanaf 2023 heeft Destion het aantal woningen dat jaarlijks wordt voorzien van zonnepanelen verdubbelt naar ongeveer 800 per jaar. Met deze verdubbeling verwachten we dat midden 2025 het zonnepanelenproject kan worden afgewikkeld. Het EPA-label voor de woningen van Destion in Bergen ligt inmiddels op B.


De prestatieafspraken 2024 - 2028 met de gemeente Bergen vindt u hier>>.