Gegevens wijzigen

Verandert er iets in uw situatie, uw gegevens of woonwensen? U kunt dan via MijnDestion inloggen en uw gegevens aanpassen. Ga naar 'Inschrijving' en klik op 'wijzigen' bij ‘Mijn gegevens’. Wanneer u zorgt voor de juiste gegevens van uw inschrijving, dan kan een eventuele toewijzing van een woning vlot verlopen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat Destion over de juiste gegevens beschikt. 


Wat is het belang van juiste gegevens?

Bij het toewijzen van een huurwoning kan bijvoorbeeld de samenstelling van uw huishouden van belang zijn. Of bijvoorbeeld bij de kandidatenselectie voor een levensloopbestendige woning krijgen mensen van 65 jaar of ouder voorrang. Als deze gegevens niet blijken te kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de toewijzing van de woning.

We zijn niet meer samen op zoek naar een woning, hoe kunnen we onze inschrijving splitsen?

U heeft zich samen met een partner ingeschreven maar bent niet meer samen op zoek naar woonruimte. Dan kunt u uw inschrijving laten splitsen.

Bij splitsing houdt ieder zijn persoonlijke inschrijfduur. Om uw inschrijving te splitsen neemt u contact op met inschrijving@destion.nl of 088 199 00 00, kies 2.

Hoe kan ik me uitschrijven?

U kunt inloggen op MijnDestion.nl , daar kunt u bij "Mijn gegevens" klikken op de knop "Uitschrijven".