Aedes Benchmark 2023


De Aedes Benchmark maakt de prestaties van een woningcorporatie vergelijkbaar met die van andere woningcorporaties. Jaarlijks maakt Aedes de cijfers bekend. De prestatie van Destion van 2023 geven we hieronder weer. 
Om de benchmarkpositie van woningcorporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Hier lees je voor welke prestatievelden in 2023 letters (ABC’s) zijn toegekend. Elk prestatieveld van de Aedes-benchmark 2023 bestaat uit 1 of meerdere deelscores.

De Aedes-benchmark 2023 kent letters toe voor de volgende prestatievelden:

 • Prestatieveld Huurdersoordeel
  Dit prestatieveld omvat 3 deelscores: nieuwe huurders, reparatieverzoeken en vertrokken huurders. Op basis van de 3 deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
  Destion score: B
 • Prestatieveld Bedrijfslasten
  Dit prestatieveld is gelijk aan de deelscore geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten, want dit prestatieveld bestaat maar uit 1 indicator en bijbehorende deelscore.
  Destion score: A
 • Prestatieveld Duurzaamheid
  Het prestatieveld bestaat uit 3 deelscores: de isolatieprestatie, de energetische prestatie en de gemiddelde directe CO2-uitstoot per m2. Op basis van deze 3 deelscores wordt een letter toegekend voor dit prestatieveld.
  Destion score: A
 • Prestatieveld Onderhoud & verbetering
  Dit prestatieveld heeft 3 deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en ervaren woningkwaliteit. Op basis van deze 3 deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
  Destion score: A
 • Prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
  Ook dit prestatieveld heeft 3 deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. De scores in dit prestatieveld staan alleen in het Aedes-datacentrum en worden niet openbaar gepubliceerd. 
  Destion score: A


Blijven verbeteren

Destion zit elk jaar in de top van de beste woningcorporaties. Maar er is en blijft altijd ruimte voor verbetering. En daar werken we met al onze medewerkers elke dag hard aan.