Laatste sleutel Hoenderpark uitgereikt

Ook het laatste appartement van ons nieuwe woon-zorgcomplex Hoenderpark aan de Korenmolen in Ottersum is nu bewoond. Binnenkort hebben we de eerste bewonersbijeenkomst in de ontmoetingsruimte van dit mooie gebouw. Deze organiseren wij samen met Proteion. In Hoenderpark kunnen senioren met een lichte tot zwaardere zorgvraag in een veilige omgeving wonen. Proteion levert de thuiszorg. Om te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten hebben wij in het gebouw een huiskamer met terras gemaakt.