Nieuwe uitgave Huurderspraad


De vierde jaargang van Huurderspraad is alweer een feit. Leden van de Huurdersraad zijn aan het woord over diverse onderwerpen die spelen in de verschillende kernen van het werkgebied van Destion, maar ook over algemene zaken.

Huurderspraad is een jaarlijkse uitgave van de huurders vóór de huurders. De leden van de Huurdersraad geven een inkijk in veel dingen die mogelijk voor onze huurders van belang kunnen zijn. Ze bereiken hiermee dat ze als zelfstandige organisatie onze huurders op de hoogte kunnen houden.

Klik op de foto voor de digitale versie van Huurderspraad.


Wij wensen u veel leesplezier!