Restauratie klooster Siebengewald

Destion is begonnen met de renovatie en restauratie van het voormalige klooster aan de Kloosterweg in Siebengewald.


Restauratie voormalig klooster Siebengewald


In de nacht van 31 december 2016 werd het appartementengebouw aan de Kloosterweg in Siebengewald door een omvangrijke binnenbrand bijna volledig verwoest. Alleen de buitenconstructie bleef, op wat rook- en brandschade na, bewaard.


Vervangende nieuwbouw aan de Bessembiender
Lange tijd was onduidelijk wat met het pand zou moeten gebeuren. Wel was duidelijk dat het niet meer in dezelfde toestand in de verhuur moest. Ter vervanging werden dan ook aan de Bessembiender in Siebengewald vijf nieuwe kwalitatieve appartementen gerealiseerd.


Sloopplannen
Het eerste idee was het gebouw te slopen en zo de vijf achterliggende geïsoleerde woningen uit de luwte te halen en het wonen daar voor die bewoners aantrekkelijker te maken. Tegen de sloopvergunning die door de gemeente Bergen was verleend, werd echter door enkele betrokken inwoners uit de gemeenschap bezwaar gemaakt. Na de behandeling van het bezwaar door de commissie Bezwaarschriften, is uiteindelijk het sloopplan ingetrokken. De mensen die bezwaar maakten hadden een goed en belangrijk argument; met de sloop zou (alweer) een vooroorlogs monumentaal gebouw (1928) voor Siebengewald verloren gaan.


Lang nagedacht over herbestemming gebouw
Daarna is uitgebreid nagedacht over de vele toekomstige (on)mogelijkheden van het gebouw. Verkoop ervan was niet wenselijk omdat dan de regie over de hele omgeving bij Destion verloren ging.
Ook voor het terugbrengen van het gebouw naar de oorspronkelijke vijf appartementen, was – gezien eerdere overlast- en verhuurproblemen - geen draagvlak.


Sociale pensions
Uiteindelijk heeft Destion besloten het gebouw te restaureren en te herbestemmen als sociaal pension. Met sociale pensions heeft Destion een mogelijkheid voor het tijdelijk huisvesten van sociaal urgente woningzoekenden. Men moet daarbij denken aan mensen die door echtscheiding of andere ongewenste en onveilige (gezins-)situaties, snel tijdelijk woonruimte moeten hebben. Met dit pension komen we aan die vraag tegemoet en kunnen de huurders er maximaal twee jaar blijven wonen en van daaruit omkijken naar een toekomstige woning. Door deze tijdelijke verhuurconstructie houdt Destion ook grip op de sociale cohesie van de omgeving.


Restauratie gebouw en renovatie omgeving
Het gebouw wordt deze maanden in zijn oude glorie gerestaureerd.
Aansluitend wordt de woonomgeving rondom het gebouw én die van achterliggende woningen eveneens volledig gerenoveerd.

Hiermee is voor dit voormalig klooster met zijn historische en monumentale status, een mooie maatschappelijke toekomst geborgd.