Molenhoek-Zuid

In Molenhoek-Zuid wordt een nieuwe wijk gebouwd met in totaal 250 woningen. De woningen voor starters, doorstromers en senioren worden verdeeld in drie deelgebieden: Dorps Wonen, Entreezone en Wonen aan de Maas.
Destion realiseert voor dit plan 50 woningen in de Entreezone. Samen met Van de Klok Groep en LSWA Architecten zijn we gekomen tot een mooi plan. Grenzend aan een binnentuin komt een appartementencomplex met 20 levensloopbestendige appartementen en 15 kleinere startersappartementen. Ook de 15 grondgebonden woningen, waarvan er 10 levensloopbestendig zijn en 5 gezinswoningen, komen nu op ons verzoek om het hofje te liggen.
In het appartementencomplex komen inpandige bergingen en ook een gemeenschappelijke huiskamer. Een ruimte waar buurtgenoten van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en iets kunnen organiseren. Inmiddels is begonnen met het verwijderen van asbest in de gebouwen op het oude bedrijventerrein. Aansluitend zullen de opstallen op locatie worden gesloopt en de verharding worden verwijderd. Na de sloop wordt de locatie gereed gemaakt voor de realisatie. Het streven is om in het vierde kwartaal van dit jaar te starten met de bouw.

Informatie over het hele plan van Molenhoek-Zuid vindt u op de projectwebsite van Van de Klok, Jansen Bouwontwikkeling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek via de volgende link : Molenhoek-Zuid

Aan eventuele onjuiste informatie kunt u geen rechten ontlenen.