Nieuw Bergen, De Samensprong

Brede School De Samensprong is in 2003 opgericht door alle gebruikers en de Gemeente Bergen. Destion heeft het gebouw overgenomen en voert het beheer uit. In de meivakantie zijn we gestart met de renovatie van de school. Hierbij waren eerst de lokalen van de kinderopvang aan de beurt, daarna volgden de andere lokalen. Rond de kerstvakantie zijn we klaar met alle lokalen en worden de algemene ruimtes gerenoveerd. De verwachting is dat dit omvangrijke project half mei 2024 klaar is.

 


Verbetering ventilatiesysteem
In ieder klaslokaal vervangen we het bestaande ventilatiesysteem voor een nieuwe WTW-installatie (WTW staat voor warmte- terugwinning).
In de nieuwe situatie blazen we de verse lucht in door middel van luchtverdeelslangen. Deze verdeelslangen hangen in het lokaal, onder het systeemplafond. Dit moet zorgen voor minder tochtklachten dan de roosters die er nu zitten.

Verduurzaming
Naast het toepassen van energiezuinige WTW-installaties, vervangen we ook alle TL-lampen voor ledlampen én plaatsen we drie nieuwe warmtepompen.

Schilderwerk
Omdat alle lokalen helemaal leeg moeten zijn voor deze renovatie, voeren we ook direct het binnenschilderwerk uit.


Uitvoering in fasen

Het gebouw blijft tijdens de renovatie in gebruik voor basisonderwijs en kinderopvang. De renovatie voeren we daarom uit per twee lokalen. Het renoveren van twee lokalen duurt twee weken. Dat betekent dat alle gebruikers voor een periode van twee weken moeten verhuizen. Na twee weken kunnen de twee gerenoveerde lokalen weer ingericht worden.

 

 Lokaal in renovatie                  

   

Lokalen gereed

Dak

     

De werkzaamheden aan het ventilatiesysteem en dakbeveiliging lopen naar het einde. Het dak is een wirwar van kanalen en apparaten.